הזמנה להגשת מועמדות
להצמחת ופיתוח עסקים חברתיים

הטופס פונה לגברים ולנשים כאחד
ניתן לענות על הטופס בעברית או באנגלית

נא למלא את כל השדות

פרטי קשר של המנכ"ל
או המנהל בפועל

פרטי העסק החברתי
*צורת התאגדות
מס׳ חודשי הפעילות של העסק החברתי
תאריך תחילת פעילות העסק החברתי
תחום התוכן העיקרי של העסק החברתי
באיזה שלב נמצא העסק החברתי?
*מהי אוכלוסיית היעד של העסק החברתי
האם פנית בעבר ל IVN בבקשת תמיכה?
הפן החברתי:
מהו מס׳ העובדים בעסק החברתי מקרב אוכלוסיית היעד?
מהו היקף המשרה הממוצע של העובדים בעסק החברתי מקרב אוכלוסיית היעד?
הפן העסקי:
איש קשר נוסף
מסמכים נלווים
יש לצרף באמצעות העלאת קבצים להלן תכנית עסקית באורך של עד 5 עמודים
שתכלול התייחסות ל: האתגר, הפתרון, המודל העסקי והחברתי
העלאת קבצים

תודה על הקדשת הזמן! לפרטים נוספים ניתן לפנות – info@ivn.org.il – 073-2903325