הזמנה להגשת מועמדות
להצמחה ופיתוח עסקים חברתיים בתחומי החינוך, הכשרה לתעסוקה, תעסוקה לנוער ולצעירים

רשת הון סיכוי לישראל, Israel Venture Network – IVN, הוא ארגון העוסק ביזמות חברתית ובהשקעות חברתיות, ומוביל את הבנייה והפיתוח של המגזר הרביעי בישראל. הארגון מתמקד בתמיכה וסיוע לעסקים חברתיים על מנת להביאם לקיימות ארוכת טווח.

 

לעיון בקול קורא, לחצו כאן. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 4.6.2023.

במסגרת זו הננו פונים לעסקים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי – עסקי בתחומים הבאים:

• פיתוח כלכלי

• תעסוקה / הכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל

• חינוך

• פיתוח טכנולוגי המביא לידי שיפור בחיי אוכלוסיות מוחלשות

המיזמים שיבחרו לתוכנית ייהנו מחבילה הכוללת:

• מנטורינג ע”י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות ,איש צוות מקצועי ומומחי תוכן

• מימון

• כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון בניית תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש וכדומה.

 

הטופס פונה לגברים ולנשים כאחד
ניתן לענות על הטופס בעברית או באנגלית

נא למלא את כל השדות

פרטי קשר של המנכ"ל
או המנהל בפועל

פרטי העסק החברתי
*צורת התאגדות
מס׳ חודשי הפעילות של העסק החברתי
תאריך תחילת פעילות העסק החברתי
תחום התוכן העיקרי של העסק החברתי
*מהי אוכלוסיית היעד של העסק החברתי
האם פנית בעבר ל IVN בבקשת תמיכה?
הפן החברתי:
מהו מס׳ העובדים בעסק החברתי מקרב אוכלוסיית היעד?
מהו היקף המשרה הממוצע של העובדים בעסק החברתי מקרב אוכלוסיית היעד?
הפן העסקי:
איש קשר נוסף
מסמכים נלווים
יש לצרף דוח כספי מבוקר לשנת 2020 ותוכנית עסקית באורך של עד 5 עמודים שתתייחס לאתגר, לפתרון ולמודל העסקי והחברתי. את המסמכים צרפו ב'העלאת קבצים'. לא ניתן להעלות קבצים בפורמט אקסל. אקסל ניתן לשלוח לכתובת המייל Info@ivn.org.il.
העלאת קבצים

יש לצרף באמצעות העלאת קבצים להלן מסמכים נלווים/תכנית עסקית באורך של עד 5 עמודים שתכלול התייחסות ל: האתגר, הפתרון, המודל העסקי והחברתי. לא ניתן להעלות קבצים בפורמט אקסל, אנא שלחו לכתובת המייל Info@ivn.org.il

תודה על הקדשת הזמן! לפרטים נוספים ניתן לפנות – info@ivn.org.il – 073-2903325