התוכנית לעסקים חברתיים :

תוכנית העסקים החברתיים היא תוכנית הצמחה ותמיכה בעסקים חברתיים בעלי פוטנציאל גבוה. התכנית הרב-שנתית שלנו מאפשרת לכם, יזמים של עסק חברתי, להפוך את העסק החברתי שלכם לעסק המבוסס על הכנסות עצמיות, וליצור השפעה חברתית בד בבד עם קיימות עסקית.

יזמים של עסק חברתי המעוניינים במידע נוסף ובהצטרפות לתוכנית עסקים חברתיים של IVN  הגישו בקשה כאן

תהליך המיון:

עסק חברתימנגנון הסינון והבחירה הוא מרכיב חיוני בכל תהליך תמיכה ומימון. ניסיונינו מלמד שעל מנת שמייזם עסקי-חברתי יהפוך בר-קיימא ויצליח לחולל שינוי חברתי, עליו לעמוד בפרמטרים שגובשו על ידי וועדת ההשקעות שלנו: תחום פעילות המיזם, הניהול שלו, מידת החדשנות שלו, האפשרות לשכפל את מודל הפעילות, מחזור שנתי מינימלי, תוכנית עסקית – כל אלו ועוד, נבדקים על ידי הצוות וועדת ההשקעות לפני הקבלה לתוכנית.

תהליך המיון מורכב ממספר שלבים:

1.    יזמים של עסק חברתי המעוניינים ורואים את עצמם מתאימים לקריטריונים ממלאים את בקשת המועמדות.
2.    לאחר שלב מיון ראשוני חלק מהמועמדים מוזמנים לראיון הכרות.
3.    לאחר הראיון, המועמדים המתאימים מוזמנים להציג את העסק החברתי שלהם בפני פורום IVN המורכב מקבוצת המנטורים שלנו.
4.    עסק חברתי שזכה בתמיכת פורום IVN עובר תהליך בדיקת נאותות (due diligence) בדיקת עומק הכוללת: בחינת כישורים של היזם, הערכת ההשפעה החברתית ופוטנציאל הקיום העצמאי של העסק החברתי, בחינת עלות/תועלת וכן שיחות עם ממליצים, על ידי אנשי הצוות והמנטורים של IVN.
5.    בתום הליך הבדיקה עולה העסק החברתי להחלטת וועדת ההשקעות של IVN.
6.    עסק חברתי שנמצא מתאים על ידי וועדת ההשקעות, יצטרף לאחת מהתוכניות שלנו לליווי עסקים חברתיים.

תהליך המיון, מראשיתו ועד סופו לוקח בממוצע כ- 4 חודשים.

על עסק חברתי המועמד לתוכנית לעמוד בפרמטרים הבאים:

  • תחום פעילות: פיתוח כלכלי, תעסוקה, חינוך, סביבה, של אזורים או אוכלוסיות מוחלשות בישראל.
  • קיימות: למיזם פוטנציאל ליציבות כלכלית וחברתית ארוכת-טווח בזכות הכנסות ההופכות לרווחים בתוך פרק זמן סביר.
  • השפעה: עסק חברתי בעל מודל חברתי מוכח, הניתן לשכפול, וניתן להרחיבו לאוכלוסיות נוספות ולמיקומים נוספים.
  • היזם: על היזם לגלות מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ולהיות בעל כישורי ניהול ויכולות עסקיות.

תודה על שהגשתם בקשה ל IVN