ממשלת ישראל מעודדת עסקים חברתיים

לאחר חודשים ארוכים בהם IVN  לקחה חלק בחשיבה ובעבודה משותפת בשולחן העגול הממשקי – פורום בהשתתפות ראש הממשלה בו התכנסו נציגי הממשלה, נציגי המגזר השלישי ונציגי המגזר העסקי, IVN  שמחה לבשר על פרסום התוכנית של משרד הכלכלה לעידוד עסקים חברתיים, תוכנית שמטרתה היא לסייע לעסקים חברתיים בהתפתחותם  ובמימוש מטרתם החברתית. התוכנית, שבשלב זה הוחלט על […]

The Government of Israel Encouraging Social Business

After months of hard work together with government representatives, as part of the tri-sectorial roundtable of the Prime Minister of Israel, IVN is happy to announce that a plan by the Ministry of Economy was published, which encourages social businesses that employ disadvantaged populations. This three-year experimental program shall help these social businesses sustain themselves. […]