לראשונה בישראל, IVN השיקה קרנות השקעה חברתיות, במטרה לבסס את שוק העסקים החברתיים בישראל כמודל חברתי אפקטיבי לסגירת פערים בחברה הישראלית.  קרן השקעות חברתית משיגה השפעה חברתית אורכת טווח על ידי בניה והשקעה בעסקים חברתיים, במודל הדומה למודל של קרנות הון סיכון.

קרנות ההשקעה החברתיות אפשרו ומאפשרות לנו להביא לשולחן החברתי "הון חדש" ממקורות עסקיים, וזאת במקביל למקורות ממשלתיים ופילנתרופיים – ובכך להגדיל את העוגה.
כיום, IVN מנהלת ארבע קרנות השקעה חברתיות שכל אחת מהן משקיעה ומקדמת עסקים חברתיים הפותרים כשלי שוק שונים.

קרן IVN יוזמה

קרן טנדם

קרן IVN למיזמי "סיד"

פרוייקט צרכניות חברתיות