tandemקרן Tandem יוצרת הזדמנויות ומחוללת שינוי על ידי השקעה במיזמים עסקיים חברתיים, הפועלים להשגת פתרונות יצירתיים ואפקטיבים לאתגרים החברתיים בישראל, בעיקר בתחום התעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל.

TandemIVN_TANDEM_CAPTURE קרן ההשקעות החברתית הראשונה בישראל, מתמקדת בהשקעה בעסקים חברתיים, בנויה כקרן בעלת ביצועים מדידים, המניחה יסודות למגזר המתפתח של עסקים חברתיים, תוך השגת השפעה חברתית מדידה וברת-קיימא (SROI).

על פעילות הקרן

קרן Tandem משמשת כזרוע ההשקעה של IVN, הפועלת לגישור על פערים חברתיים בישראל, בדרך של מתן הלוואות בתנאים מועדפים והשקעה בעסקים חברתיים. הקרן פועלת בתחומים של תעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, פיתוח כלכלי, הורדת יוקר המיחיה, חינוך וטכנולוגיה – קרן טנדם מקדמת את המגזר הרביעי בישראל.

השקעות קרן Tandem ממונפות באמצעים הבאים:

•    בעזרת ליווי צמוד של רשת המנטורים ואנשי הצוות של IVN המביאים עמם עשרות שנים של נסיון עסקי וחברתי.
•    בעזרת כספים פילנתרופיים שמושקעים על ידי שותפים של IVN בדרך של הלוואות במיזמי הקרן, ובמימון הניהול של הקרן.
•    כל סכום המושקע בקרן מוחזר אליה על ידי העסקים החברתיים הנהנים ממנה, ומושקע חזרה ביוזמות עסקיות חברתיות נוספות ואחרות.

קרן Tandem מייצרת השפעה ממונפת וארוכת-טווח.

תחומי ההשקעה של קרן Tandem:
•    תעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות
•    פיתוח כלכלי
•    הורדת יוקר המחיה
•    חינוך
•    טכנולוגיה

קריטריונים להשקעה בעסק חברתי:
*תחום פעילות: תעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, פיתוח כלכלי, הורדת יוקר המחיה, חינוך וטכנולוגיה
*פוטנציאל השפעה: מודל בר שיכפול, וצמיחה באופן שיכול ליצר השפעה רחבה
*קיימות : למיזם יש פוטנציאל להגיע לקיימות כלכלית וחברתית, ובהסתמכות רק על הכנסות עצמיות תוך זמן סביר
*היזם: היזם בעל מחוייבות מלאה למיזם ובעל יכולות ניהול ונסיון עסקי וחברתי
*שלב: פעילות של שנה לפחות ומינימום מחזור של 100 אלף ₪
*מעורבות: במידה והמיזם הוא חברה בע"מ על המיזם לאמץ תקנון שקובע ש- 50% מהרווחים לא יחולקו כדיבידנד, ויושקעו בקידום המטרה החברתית של המיזם; בכל תקופת ההשקעה נציג IVN  ישמש כדירקטור/חבר ועד מנהל במיזם.

המאפיינים של קרן Tandem:
גודל:  5 מליון $
סגירה ראשונה: 1.5 מליון $ (נעשתה באוקטובר 2013)
תקופה: 10 שנים
השקעה מינימלית של משקיע: 100 אלף $ על פני 3 שנים
השקעה מינימלית במיזם: 30 אלף $

דיווח למשקיעים
קרן Tandem היא קרן ההשקעה החברתית הראשונה בישראל המיישמת שיטות עסקיות במטרה לייצר שינוי חברתי, אי לכך, היא משקיעה משאבים רבים בפיתוח סטנדרטים חדשים של דיווח למשקיעיה:

 • דו"חות החזר על ההשקעה הכספית  (ROI) ודוחות החזר של ההשקעה החברתית (SROI) ומדידת האפקטיביות החברתית – דו"חות שנתיים המתבססים על מתודולוגיה חיצונית מוכרת (GIIRS)
 • דו"ח פיננסי שנתי
 • דו"ח התקדמות שנתי המבוסס על מדדי ביצוע עיקריים

ועדת ההשקעות

את קרן Tandem מנהלים אנשי עסקים בכירים מישראל ומארה"ב, המנוסים הן ביזמות עסקית והן בשינוי חברתי. חברי ועדת קרן Tandem הם:

 

  • איציק דנציגר, יו"ר ועדת ההשקעות של IVN
  • אריק בן-חמו, יו"ר IVN
  • בני לוין, סגן יו"ר IVN
  • וינסנט וורמס, חבר דירקטוריון IVN
  • יעל בירן, חברת דירקטוריון IVN
  • אלה אלקלעי, חברת ועדת השקעות IVN
  • עו"ד ראובן רייף, חבר ועדת השקעות IVN
  • ברנדה מורגנשטיין, חברת ועדת השקעות IVN

השקיעו ב Tandem
המשקיעים שלנו מבינים שלביצועים ולעצמאות פיננסיית יש קשר הדוק לאחריות חברתית וסביבתית. האמון שהם רוחשים ל-IVN ולקרן Tandem מאפשר לנו לטפח את מגזר העסקים החברתיים בישראל, ובכך להשפיע על המציאות החברתית בישראל של מחר.

השקיעו ב- IVN

מעונינים להצטרף לתוכנית המיזמים עסקיים של Tandem
אתם עסק חברתי העוסק בתעסוקה והכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, פיתוח כלכלי, הורדת יוקר המחיה, או חינוך וטכנולוגיה? כדי לבדוק אם הנכם מתאימים לתוכנית ולקרן טנדם – קראו עוד כאן:

הגישו מועמדות לתמיכה מקרן Tandem