בעשור האחרון מחירי המזון בישראל התייקרו באופן משמעותי, התייקרות הגבוהה יותר מהמדד למחירים לצרכן. כיוון ששוק המזון נמצא כיום בלעדית בידיהם של תאגידי מזון יבואנים ורשתות שיווק המונעים על ידי שיקולי רווח בלבד, נוצר מצב פרדוקסלי בו בפריפריה של ישראל מחירי מוצרי מזון ומשק בית יכולים להיות ב 100% גבוהים יותר מאשר במרכז – מה שמביא  להגדלה נוספת של הפערים החברתיים כלכליים בין הפריפריה למרכז.

צרכניית העיר

צילום: אלי אטיאס

על מנת להגדיל את כוח הרכישה של קהילות בפריפריה ולהקטין את הפערים הכלכליים, הסוכנות היהודית בשיתוף IVN  מקימה רשת של צרכניות חברתיות המבוססות על מודל כלכלי שיפחית באופן משמעותי את ההוצאה החודשית על משק הבית של משפחות החיות בפריפריה,  ועל מודל חברתי שיעצים קהילות אלו, ויאפשר להן לנצל את הפוטנציאל הגלום בהן להביא לשינוי חברתי משמעותי.

מטרה: להציע לצרכנים סל קניות שעלותו נמוכה ב 17% מרשתות שיווק המזון הזולות בישראל

תשתיות: 40 חנויות ב 4 השנים הראשונות; עיצוב פשוט; החנויות ממוקמות בשכונות זולות ונגישות

מוצרים: מגוון מוצרים הכולל רק מוצרים החיוניים לניהול משק בית רגיל

רכש והפצה: רכישה מספקים קטנים ובינוניים במחירים אטרקטיביים; מודל הפצה ייחודי עם מרכז לוגיסטי במיקור חוץ
המנוהל על ידי מפיץ מקצועי

הפעלה: עלויות תפעול נמוכות, הצרכניות יהיו פתוחות 49 שעות בשבוע, מרכז ניהול מצומצם, צוותי חנויות קטנים

מחירים: לפי אסטרטגית מחיר נמוך בכל יום

בסוף 2015 החלה שנת הההרצה הראשונית, שכרוכה בהקמה של 6 חנויות בערים שונות: שדרות, ערד, בית שמש, ירוחם, קרית גת, ובית ג'אן. החנות הראשונה בשדרות נפתחה באוקטובר 2015.