בעקבות ההשפעה המתמשכת של המשבר הכלכלי העולמי ב 2008 על זירת הפילנתרופיה בישראל, IVN זיהתה את הצורך לבנות מודל המסייע לארגונים ללא כוונות רווח לשרוד במציאות המשתנה. על מנת להקטין את תלותם של הארגונים החברתיים בפילנטרופיה, IVN יצרה תוכנית המעודדת אותם ליצור הכנסות עצמיות באמצעות אספקת מוצרים ושרותים, ובכך להבטיח את קיימותם ולהגדיל את השפעתם החברתית.
התהליך בו ארגונים חברתיים מצמיחים עסקים חברתיים על מנת להבטיח את המשכיותם, משקף את השינוי האיטי המתרחש בעולם הפילנטרופיה העובר מתרומות להשקעות חברתיות. IVN, בשיתוף המשקיעים הישראליים והבינלאומיים שלה, עומדת בחזית של תנועה זו בישראל.

תוכנית העסקים החברתיים של IVN: התוכנית מורכבת מהדרכה – ליווי עסקי מקצועי תוך מתן כלים לבניית עסק חברתי מצליח, ומימון – הלוואות בתנאים מופרים למיזמים בעלי פוטנציאל שעברו את תהליך המיון. התוכנית, כיום בשנתה הרביעית, היא תוכנית השקעה של שלוש עד חמש שנים, המאפשרת לעסקים חברתיים להתבסס, ולהפוך לבעלי הכנסות עצמיות תוך הפחתת תלותם בפילנתרופיה והשגת מטרותיהם החברתיות.
המייזמים שנבחרים להצטרף לתכנית, זוכים לליווי של צוות מנטורים מתנדבים בשיתוף הצוות המקצועי של IVN. המנטורים, שהם אנשי עסקים בכירים ממגוון תחומים – שיווק, פיננסים, משאבי אנוש, אסטרטגיה ארגונית, ועוד –  מביאים מניסיונם וממשאביהם על מנת לתרום להצלחת העסק החברתי אותו הם מלווים.

מוקד הפעילות של IVN: מטרת IVN היא להביא לצמצום בפערים הכלכליים-חברתיים ולהביא להגדלת התעסוקה בישראל. לשם כך IVN משקיעה בעסקים חברתיים המתמקדים בתעסוקה ובהכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות, ביניהם בעלי צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, חרדים, ערביים ואתיופים.

מהו עסק חברתי?

במציאות הכלכלית של ימינו, שני המודלים המסורתיים של ארגונים הפועלים ללא כוונת רווח מחד ועסקים הפועלים למטרת רווח מאידך, הולכים ומתקרבים זה לזה ויוצרים מבנה ארגון מעורב. דוגמאות לכך הן עמותות להן פעילויות יוצרות הכנסה, ועסקים עם סדר יום חברתי המזרימים את רווחיהם חזרה לעסק על מנת לממש את מטרתם החברתית. עסק חברתי, על פי תפישתנו, הוא עסק שהכנסותיו נובעות מעצם הגשמת החזון החברתי שלו – לדוגמא שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה, וכדומה.