התאמה ובחירה

מנגנון הסינון והבחירה הוא מרכיב חיוני בכל תהליך מימון

הסיכוי שמיזם בפיתוח יהפוך בר-קיימא ויצליח להשפיע ולחולל שינוי תלוי ישירות באיכותו. תהליך הסינון הקפדני והיסודי של IVN הוא אבן היסוד של התכנית. בוועדת ההשקעות שלנו חברים אנשי עסקים בכירים ומנוסים ואנשי מקצוע מתחום העסקים החברתיים והמגזר השלישי, והיא בוחרת מיזמים בהתבסס על סדרה של קריטריונים שגובשו במהלך השנים וכוללים את בדיקת תחום הפעילות של המיזם, הניהול שלו, מידת החדשנות שלו, האפשרות לשכפל את מודל הפעילות, מחזור שנתי מינימלי ועוד.

בתהליך הבחירה מספר שלבים:

 1. פרסום הזמנה להצגת מועמדות.
 2. יזמים הרואים עצמם מתאימים ממלאים בקשת מועמדות.
 3. מועמדים שעברו שלב מיון ראשוני מוזמנים לראיון הכרות.
 4. מועמדים מתאימים מוזמנים להציג את המיזמים שלהם בפני פורום IVN.
 5. מועמדים שזכו בתמיכת פורום IVN עוברים תהליך בדיקת נאותות (due diligence) הכולל בחינת כישורים של היזם, הערכת ההשפעה החברתית ופוטנציאל הקיום העצמאי של המיזם, בחינת עלות/תועלת וכן בדיקת ממליצים מלאה וממצה על ידי אנשי הצוות והמנטורים של IVN.
 6. בתום הליך הבדיקה עולה המיזם לוועדת ההשקעות של IVN.

על המיזמים המועמדים לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • תחום פעילות: חינוך, סביבה, פיתוח כלכלי של אזורים או אוכלוסיות מוחלשים בישראל.
 • השפעה: מודל המיזם ניתן לשכפול, וניתן להרחיבו לאוכלוסיות נוספות ולמיקומים נוספים בארץ או בעולם.
 • קיימות: למיזם פוטנציאל ליציבות כלכלית וחברתית ארוכת-טווח בזכות הכנסות ההופכות לרווחים בתוך פרק זמן סביר.
 • היזם: על היזם לגלות מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ולהיות בעל כישורי ניהול ויכולות עסקיות.
 • יציבות: מחזור שנתי מינימלי של 200,000 ש”ח.
 • המיזם פועל בהצלחה שנה אחת לפחות.

[button url=”/application” label=”בדיקת התאמה והגשת בקשה” ptag=true]