בניית שותפויות אפקטיביות היא המפתח להצלחתה של IVN

לשמחתנו, חברו אלינו לשותפות מגוון מוסדות וגופים מסורים, מכל גווני הקשת, המאפשרים לנו להרחיב את פעילותנו ולהגביר את השפעתה.