IVN היא עמותה הפועלת כרשת השקעה חברתית, היוצרת שינוי חברתי באמצעות ליווי מיקצועי והשקעה פילנתרופית בעסקים חברתיים נבחרים. IVN הפכה לכוח מניע המצמיח את המגזר הרביעי בישראל אך ורק בזכות התורמים התומכים בה. אנא תמכו בנו והצטרפו אלינו כבר היום!

IVN היא עמותה ללא כוונת רווח לפי סעיף 46. תמיכתכם והשקעתכם ב-IVN מוכרות במלואן לצורכי החזרי מס בישראל ובארצות הברית.

בחרו את הדרך הנוחה לכם לתמוך ב-IVN:

[one_half]

לתמיכה מישראל ומהעולם (להוציא ארה”ב) באמצעות צ’ק, אנא שלחו את הצ’ק לכתובתינו:
IVN רח’ גלגלי הפלדה 20 ת”ד 4004, הרצליה פיתוח, 4614001

לתמיכה מארה”ב באמצעות צ’ק, אנא שלחו את הצ’ק לכתובתינו:
IVN 540 Cowper Street Suite 200 Palo Alto CA 94301

באמצעות העברה בנקאית או באמצעות העברת מניות, אנא צרו קשר.

באמצעות כרטיס אשראי
באפשרותכם להעביר ל-IVN תרומה באופן בטוח באמצעות אתר PayPal המקבל את כל כרטיסי האשראי הגדולים. כל התרומות מוכרות לצורך החזרי מס בישראל ובארה”ב. [paypal-donation]

באמצעות חשבון PayPal
באפשרותכם לתמוך ב-IVN בתרומה באמצעות חשבון ה-PayPal שלכם. כל התרומות המבוצעות דרך האינטרנט מוכרות לצורך החזרי מס בישראל ובארה”ב.

תודה על תמיכתכם ב IVN ובמגזר העסקים החברתיים המתפתח בישראל.