התוכנית לעסקים חברתיים :

תוכנית העסקים החברתיים היא תוכנית הצמחה ותמיכה בעסקים חברתיים בעלי פוטנציאל גבוה. התכנית הרב-שנתית שלנו מאפשרת לכם, עסקים חברתיים, להפוך את המייזם שלכם לעסק המבוסס על הכנסות עצמיות. יצירת השפעה חברתית בד בבד עם קיימות עסקית.

למידע נוסף ולהצטרפות לתוכנית עסקים חברתיים של IVN  הגישו בקשה כאן

תהליך המיון:

מנגנון הסינון והבחירה הוא מרכיב חיוני בכל תהליך תמיכה ומימון. ניסיונינו מלמד שעל מנת שמייזם עסקי-חברתי יהפוך בר-קיימא ויצליח לחולל שינוי חברתי, עליו לעמוד בפרמטרים שגובשו על ידי וועדת ההשקעות שלנו: תחום פעילות המיזם, הניהול שלו, מידת החדשנות שלו, האפשרות לשכפל את מודל הפעילות, מחזור שנתי מינימלי, תוכנית עסקית – כל אלו ועוד, נבדקים על ידי הצוות וועדת ההשקעות לפני הקבלה לתוכנית.

תהליך המיון מורכב ממספר שלבים:

1.    מילוי בקשה באתר שלנו ו/או מענה ל"קול קורא" המפורסם במדיה החברתית ולרשימת התפוצה שלנו.
2.    עסקים חברתיים המעונינים ורואים את עצמם מתאימים לקריטריונים ממלאים את בקשת המועמדות.
3.    לאחר שלב מיון ראשוני חלק מהמועמדים מוזמנים לראיון הכרות.
4.    לאחר הראיון, המועמדים המתאימים מוזמנים להציג את המיזמים שלהם בפני פורום IVN המורכב מקבוצת המנטורים שלנו.
5.    מועמדים שזכו בתמיכת פורום IVN עוברים תהליך בדיקת נאותות (due diligence) בדיקת עומק הכוללת: בחינת כישורים של היזם, הערכת ההשפעה החברתית ופוטנציאל הקיום העצמאי של המיזם, בחינת עלות/תועלת וכן שיחות עם ממליצים, על ידי אנשי הצוות והמנטורים של IVN.
6.    בתום הליך הבדיקה עולה המיזם להחלטת וועדת ההשקעות של IVN.
7.    מיזם שנמצא מתאים על ידי וועדת ההשקעות, יהנה מהתוכנית לעסקים חברתיים.

תהליך המיון, מראשיתו ועד סופו לוקח בממוצע כ- 4 חודשים.

על עסקים חברתיים המועמדים לתוכנית לעמוד בפרמטרים הבאים:

  • תחום פעילות: פיתוח כלכלי, תעסוקה, חינוך, סביבה, של אזורים או אוכלוסיות מוחלשות בישראל.
  • קיימות: למיזם פוטנציאל ליציבות כלכלית וחברתית ארוכת-טווח בזכות הכנסות ההופכות לרווחים בתוך פרק זמן סביר.
  • השפעה: מודל חברתי מוכח, הניתן לשכפול, וניתן להרחיבו לאוכלוסיות נוספות ולמיקומים נוספים.
  • היזם: על היזם לגלות מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ולהיות בעל כישורי ניהול ויכולות עסקיות.

תודה על שהגשתם בקשה ל IVN