IVN ובנק מזרחי-טפחות ממשיכים לשלב כוחות, זו השנה השישית, בקול קורא זה, במטרה לאתר, להשקיע וללוות עסקים חברתיים המבוססים על מודל כלכלי/עסקי אשר מייצרים מוצרים או שרותים למען אוכלוסיות מוחלשות ו/או מעסיקים אוכלוסיות מוחלשות בישראל.

מזרחי טפחות חרט על דגלו לתמוך ולעודד מיזמים העוסקים בקידום אוכלוסיות מוחלשות. לצורך כך חבר הבנק ל-IVN, במטרה ללוות מספר מיזמים עסקיים חברתיים ולסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב.

IVN הוא ארגון יזמות והשקעות חברתיות המוביל את הבניה וההקמה של המגזר הרביעי בישראל, ומתמקד בתמיכה וסיוע למיזמים עסקיים חברתיים על מנת להובילם לקיימות ארוכת טווח. הארגון מובל ומנוהל ע"י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון, וקשרים ליזמים ומיזמים חברתיים עסקיים בישראל.

מה אנחנו מציעים?

מנטורינג במשך שנה – ע"י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות, איש צוות מקצועי של IVN ומומחי תוכן ממזרחי טפחות.
מימון – מענק של עד גובה 50,000 ₪, בהתאם לעמידה ביעדים ואבני דרך*
כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: כתיבת תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

קריטריונים לבחירה:

• תחום פעילות המוגדר לעיל במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות
• קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח, והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
• השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
• היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

כל המיזמים נדרשים להיות בעלי גוון חברתי המבוססים על מודל עסקי כלכלי.

התהליך:

• הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני – באופן מקוון בלבד עד יום ה' 31 בינואר 2019
• ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
• וועדת שיפוט לבחינת המיזמים שתהיה מורכבת מנציגי IVN ונציגי מזרחי-טפחות.
• בחירת המיזמים לפרויקט " עסק עם ערך".

למילוי טופס הבקשה לחצו כאן

מסמכים נלווים (תוכנית עסקית או מסמך הבהרה לגבי הפעילות העסקית והחברתית של המיזם) יש לשלוח לכתובת דוא"ל: Shira@ivn.org.il
אנו נחזור לכל הפונים בתגובה עד תחילת חודש מרץ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 073-2903325

בהצלחה!

* המענק אינו מובטח אלא תלוי בהחלטת ועדת ההיגוי