IVN ובנק מזרחי-טפחות ממשיכים לשלב כוחות, זו השנה השביעית, בקול קורא זה, במטרה לאתר מיזמים עסקיים חברתיים בתחילת דרכם – אשר ייצרו שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על מקורות הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.

מזרחי טפחות חרט על דגלו לתמוך ולעודד מיזמים  העוסקים בקידום אוכלוסיות מוחלשות . לצורך כך חבר הבנק ל-IVN , במטרה ללוות מספר מיזמים עסקיים חברתיים ולסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב.

IVN הוא ארגון יזמות והשקעות חברתיות. המוביל את הבניה וההקמה של המגזר הרביעי בישראל, ומתמקד בתמיכה וסיוע למיזמים עסקיים חברתיים- על מנת להובילם לקיימות ארוכת טווח.
הארגון  מובל ומנוהל ע"י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון, וקשרים ליזמים ומיזמים חברתיים עסקיים בישראל.

במסגרת השותפות הנ"ל הננו פונים  למיזמים  עסקיים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי/עסקי בתחומים הבאים:

 • מיזמים אשר מייצרים מוצרים או מציעים שרותים עבור אוכלוסיות מוחלשות
 • מיזמים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות בישראל
 • כל המיזמים נדרשים להיות בעלי גוון חברתי המבוססים על מודל עסקי כלכלי

מה אנחנו מציעים?

 • מנטורינג במשך שנה – ע"י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות, איש צוות מקצועי  של IVN ומומחי תוכן ממזרחי טפחות.
 • מימון – מענק של עד גובה  50,000 ₪, בהתאם לעמידה ביעדים ואבני דרך*
 • כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: כתיבת תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

קריטריונים לבחירה:

 • מיזמים מתחום פעילות המוגדר לעיל במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות
 • קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח,  והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
 • השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
 • היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

התהליך:

 • הגשת מועמדות באמצעות מילוי טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד לתאריך 31.01.2020.
 • ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני
 • וועדת שיפוט לבחינת המיזמים שתהיה מורכבת מנציגי IVN ונציגי מזרחי-טפחות.
 • בחירת המיזמים לפרויקט " עסק עם ערך".

יש להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד יום ו' 31 בינואר 2020.
למילוי טופס הבקשה לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירית Nirit@ivn.org.il  073-2903325

• המענק אינו מובטח אלא תלוי בהחלטת ועדת ההיגוי