IVN ובנק מזרחי-טפחות ממשיכים לשלב כוחות זו השנה החמישית בקול קורא זה, במטרה לאתר מיזמים עסקיים חברתיים בתחילת דרכם –
אשר ייצרו שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על מקורות הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.

מזרחי טפחות חרט על דגלו לתמוך ולעודד מיזמים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות בישראל, מיזמים העוסקים בחינוך פיננסי ומיזמים עסקיים חברתיים שמטרתם הוא קדום נוער בסיכון.  לצורך כך חבר הבנק ל-IVN, במטרה ללוות מספר מיזמים עסקיים חברתיים ולסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב.

  IVN הוא ארגון יזמות והשקעות חברתיות המוביל את הבניה וההקמה של המגזר הרביעי בישראל, ומתמקד בתמיכה וסיוע למיזמים עסקיים חברתיים- על מנת להובילם לקיימות ארוכת טווח.  הארגון מובל ומנוהל ע"י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון, וקשרים ליזמים ומיזמים חברתיים עסקיים בישראל.

במסגרת השותפות הנ"ל הננו פונים  למיזמים  עסקיים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי/עסקי בתחומים הבאים:
• העסקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל
• מיזמים העוסקים בחינוך פיננסי
• מיזמים שמטרתם קדום נוער בסיכון
כל המיזמים נדרשים להיות בעלי גוון חברתי המבוססים על מודל עסקי כלכלי.

המיזמים שיבחרו לתוכנית יהנו מחבילה הכוללת:
• מנטורינג במשך שנה – ע"י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות, איש צוות מקצועי של IVN ומומחי תוכן מבנק מזרחי טפחות
• מימון – מענק של עד גובה  50,000 ₪, בהתאם לעמידה ביעדים ואבני דרך*
• כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: כתיבת תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

קריטריונים לבחירה:
• תחום פעילות המוגדר לעיל במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות
• קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח,  והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
• השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
• היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

התהליך:
• הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני – עד 11.3.2018
• ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
• וועדת שיפוט לבחינת המיזמים שתהיה מורכבת מנציגי IVN ונציגי מזרחי-טפחות.
• בחירת המיזמים לפרויקט " עסק עם ערך".

למילוי טופס הבקשה לחצו כאן

יש להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד יום א' 11 במרץ 2018

מסמכים נלווים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: Nirit@ivn.org.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל נירית 073-2903325

• המענק אינו מובטח אלא תלוי בהחלטת ועדת ההיגוי