tandemקרן IVN  להשקעות חברתיות (ע”ר), חלוצת קרנות ההון סיכוי החברתיות בישראל, היא עמותה המובילה ומקדמת את מודל העסקים החברתיים לסגירת פערים חברתיים בכלל, ועבור אנשים עם צרכים מיוחדים בפרט.

עד היום, התמקדה IVN  בהשקעה בעסקים חברתיים בתחומי התעסוקה, הפיתוח הכלכלי והחינוך.

לאחרונה זכתה IVN   במכרז לניהול הקרן התלת מגזרית החברתית הראשונה בישראל, בהיקף של 25 מליון ₪  (בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה) אשר מתמקדת בעסקים חברתיים בתחומי התעסוקה.

בסך הכול השקיעה IVN בכ- 30 עסקים חברתיים עד היום.

לצד פעילות ההשקעה,IVN  פועלת באמצעות רשת של כ- 100 מנטורים, רובם מהעולם העסקי, ומלווה את המיזמים בהם היא משקיעה עד להצמחתם והבאתם לעצמאות כלכלית.

בשנת 2016 החליטה IVN להרחיב את תחומי הפעילות שלה גם לתחום העסקים החברתיים העוסקים בפיתוח טכנולוגיות המסייעות להשתלבות של אנשים עם צרכים מיוחדים בחיי היום יום.

לפיכך, אנחנו שמחים להוציא “קול קורא” זה.

מוזמנים להגיש בקשות:

  • ~עסקים חברתיים קיימים אשר מפתחים טכנולוגיות עבור אנשים עם  לקות פיסית, נפשית, שכלית או קוגניטיבית אשר מגבילה את תפקודם בחיי היום יום.
  • ~עסקים אלו יכולים להיות מסוג חברה בע”מ (*) או עמותה
  • ~מטרת המימון היא לצורך קבלת תמיכה משלימה של המדען הראשי, או לצורך שיווק ומכירות

מה אנחנו מציעים?

השקעה כספית של עד 400 אלף ₪ בצורה של הלוואה ו/או השקעת הון.

ליווי של הנהלת העסק החברתי על ידי אנשי צוות ומנטורים מתמחים מהעולמות החברתיים, ומעולמות ההייטק וההון סיכון בתחומי  – אסטרטגיה, שיווק, פיתוח עסקי, איתור מקורות מימון נוספים, שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים ועוד.

נדגיש כי במוקד הבחינה תעמודנה הערכת סיכוייו של העסק החברתי להצליח עסקית/כלכלית ולהיות מסוגל להחזיר את ההשקעה ולהניב רווחים, בד בבד, עם הערכת היכולת של העסק ליצר השפעה חברתית רחבה.

המתעניינים מתבקשים למלא את הטופס בלינק הרצ”ב  http://goo.gl/forms/zc8J7TBJ8q  עד ליום 13.3.2016 ולשלוח אלינו תוכנית עסקית קצרה(**). אנחנו נחזור אל כל הפונים בתגובה ראשונית עד ליום 14.4.2016. התהליך כולו עתיד להמשך כ- 4 חודשים.

בברכה,

קרן IVN  להשקעות חברתיות

(*) חברה בע”מ צריכה לכלול בתקנונה מטרה חברתית וסעיף המגביל את חלוקת הדיבידנד ל- 50%

(**)התוכנית העסקית תכלול עד 5 עמודים ותתייחס לנקודות הבאות: [המשך בעמוד הבא]

  • הבעיה – תארו את ה”כאב” של הלקוח ומה הפתרונות הקיימים כיום
  • הפתרון – הסבירו כיצד המוצר או השירות שאתם מציעים יפתרו את הבעיה
  • למה עכשיו – תארו את השוק בו אתם פועלים , מי השחקנים והטרנדים שמאפשרים את הצלחת הפתרון שלכם עכשיו לדעתכם
  • גודל השוק – איזה אחוז מהאוכלוסייה מהווה קהל היעד שלכם ומה ה- Total addressable market אליו אתם מכוונים
  • תחרות –  רשימת מתחרים והיתרונות (וחסרונות) שלהם מול המוצר שלכם
  • המוצר – תיאור המוצר ואבני הדרך להשלמת הפיתוח

מודל עסקי – איך אתם מתכונים להרוויח? באיזה מחיר למכור? כיצד אתם מתכוונים לגרום לכך שהפתרון שלכם יגיע למספר