הזמנה להגשת מועמדות לפרויקט “עסק עם ערך” להצמחת מיזמים חברתיים עסקיים תוכנית משותפת של מזרחי טפחות עם IVN

Posted by on Dec 30, 2019 in News |  

הזמנה להגשת מועמדות לפרויקט “עסק עם ערך” להצמחת מיזמים חברתיים עסקיים תוכנית משותפת של מזרחי טפחות עם IVN IVN ובנק מזרחי-טפחות ממשיכים לשלב כוחות, זו השנה השביעית, בקול קורא זה, במטרה לאתר מיזמים עסקיים חברתיים בתחילת דרכם – אשר ייצרו שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על מקורות הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות […]